Email: info@donnaszoke.com

LinkedIn: Donna Szoke

Twitter: @thatdonnaszoke